คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์

คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ในวันที่ 11 เมษายน 2566 เพื่อให้นิสิต อาจารย์ และบุคลากร ได้เข้าร่วมสรงน้ำพระ และขอพรอาจารย์และบุคลกรผู้ใหญ่ เป็นการสร้างความรักและความผูกพัน และสืบสานประเพณีไทย