คณะเภสัชศาสตร์ จะจัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 วิชาเอกวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม เพื่อการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการบริหารเภสัชกิจ หัวข้อ “Partnership Selling”

🤝 งานการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ จะจัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 วิชาเอกวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม เพื่อการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการบริหารเภสัชกิจ หัวข้อ “Partnership Selling” พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับศิษย์พี่รุ่นต่างๆ ที่กำลังทำงานในอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย โดยวิทยากรหลัก ภญ.รัชนีวรรณ อินทรหนองไผ่ และทีมผู้ช่วยวิทยากร (รุ่นพี่ศิษย์เก่า) ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 ณ ห้องบรรยาย 402 ตึกคณะเภสัชศาสตร์