คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญร่วม โครงการ “เทิดพระเกียรติ และทำบุญวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9”

คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญร่วม โครงการ “เทิดพระเกียรติ และทำบุญวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9” ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 ณ วัดอำภาศิริวงศ์ อำเภอองครักษ์ โดยถ่ายทอดสดผ่าน Google Meet ตั้งแต่เวลา 09.30 – 10.45 น.