คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญพี่ๆน้องๆ ชาวสำนักงานคณบดีทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day”

คณะกรรมการ 5ส คณะเภสัชศาสตร์ ขอเชิญพี่ๆน้องๆ ชาวสำนักงานคณบดีทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day”  ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 6 และห้อง 303 เวลา 09.00 – 12.00 น.