คณะเภสัชศาสตร์​ ได้รับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร​ (UKPSF)​ ในระดับ Fellow​ จากสถาบัน​ Advance​ Higher Education

คณะเภสัชศาสตร์​ ขอแสดงความยินดีกับ​ ผศ.ภญ.วิมล​ พันธุเวทย์​คณบดีคณะเภสัชศาสตร์​ และผศ.ภญ.จิตติมา​ มานะกิจ​ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม​ ที่ได้รับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร​ (UKPSF)​ ในระดับ Fellow​ จากสถาบัน​ Advance​ Higher Education