คณะเภสัชศาสตร์​ มศว​ร่วมกับสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน​ (ร้านยา​ มศว)​ จัดทำ​ “กล่องห่วงใย”

คณะเภสัชศาสตร์​ มศว​ร่วมกับสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน​ (ร้านยา​ มศว)​ จัดทำ​ “กล่องห่วงใย” บรรจุยาและเวชภัณฑ์​ สำหรับประคับประคองอาการ​ ในระบบการดูแลที่บ้าน​ (Home​ isolation) สำหรับบุคลากรและนิสิตเภสัชศาสตร์​ มศว​ ที่ได้รับการยืนยันติดเชื้อ​ COVID​ 2019​ และอยู่ในระดับสีเขียว​ หรืออยู่ในระหว่างรอเตียง