คณะเภสัชศาสตร์​ ขอแสดงความยินดีกับ​ ผศ.ดร.ลลิตา วีระเสถียร

ผศ.ดร.ลลิตา วีระเสถียร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจารย์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของสหราชอาณาจักร (UKPSF) ในระดับ Fellow จากสถาบัน Advance Higher Education ปี 2020