คณะเภสัชศาสตร์​ ขอแสดงความยินดีกับ​ ผศ.ดร.วิมล พันธุเวทย์

ผศ.ดร.วิมล พันธุเวทย์ คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจารย์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของสหราชอาณาจักร(UKPSF) ในระดับ Fellow จากสถาบัน Advance Higher Education ปี 2020