คณะเภสัชศาสตร์​ ขอแสดงความยินดีกับ​ ผศ.ภญ.ศุจิมน​ ตันวิเชียร​

คณะเภสัชศาสตร์​ ขอแสดงความยินดีกับ​ ผศ.ภญ.ศุจิมน​ ตันวิเชียร​ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ที่ได้รับรองคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร​ (UKPSF)​ ในระดับ Senior Fellow​ จากสถาบัน​ Advance​ Higher Education