คณะเภสัชศาสตร์ได้ต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรฐาน​ด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี รุ่นที่ 2

วันที่ 19 กันยายน 2562 คณะเภสัชศาสตร์ได้ต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรฐาน​ด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี รุ่นที่ 2 ที่มาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งการอบรมนี้เป็นโครงการร่วมระหว่าง โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่าย​ด้านมาตรฐาน​ความปลอดภัย​ห้องปฏิบัติการ​ มหาวิทยาลัย​ธรรม​ศาสตร์​ ร่วมกับ มหาวิทยาลัย​ศรี​นค​รินทร​วิโรฒ​ องครักษ์​