คณะเภสัชศาสตร์จัดงาน สถาปนาคณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์จัดงาน สถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ในวันที่ 24 มกราคม 2563 โดยมีคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตร่วมพิธีสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกัน