ขอแสดงความยินดีกับ ภก.วัชรณัฐ เต็มแป้น ในโอกาสได้รับการเลือกตั้งประธานชมรมศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2564 – 2566

ขอแสดงความยินดีกับ ภก.วัชรณัฐ เต็มแป้น  ในโอกาสได้รับการเลือกตั้งประธานชมรมศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2564 – 2566