ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตติมา มานะกิจ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตติมา มานะกิจ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม EdSociate Education VDO Challenge การประกวดวิดีโอสื่อการสอนของครู-อาจารย์ไทย ในระดับอุดมศึกษา