ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ฉัตรวดี  กฤษณพันธุ์, ผศ.ธนู  ทองนพคุณ  และอาจารย์วิภาพร เสรีเด่นชัย 

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ฉัตรวดี  กฤษณพันธุ์, ผศ.ธนู  ทองนพคุณ  และอาจารย์วิภาพร เสรีเด่นชัย  อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์  ที่ได้รับเกียรติบัตรและเหรียญเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2563 จากส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ