ขอแสดงความยินดีกับ นายนครินทร์ วนกิจไพบูลย์ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ หรือหน้าที่การงาน

ขอแสดงความยินดีกับ นายนครินทร์ วนกิจไพบูลย์ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านผู้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ หรือหน้าที่การงาน ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ SWU Rx9