ขอแสดงความยินดีกับสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลโครงการดาวรุ่ง ( โครงการPHARMACY EVENT ) ประเภทกิจกรรมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563