ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ทุกท่าน เนื่องในโอกาสพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2561