ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต​ สาขาวิทยาการเภสัชภัณฑ์​ คณะเภสัชศาสตร์ทุกท่าน

ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต​ สาขาวิทยาการเภสัชภัณฑ์​ คณะเภสัชศาสตร์ทุกท่าน เนื่องในโอกาสพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2561