ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “ทำบุญวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9”

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “ทำบุญวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9”

ณ อาคารคณะเภสัชศาสตร์ ชั้น 1  ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565

ร้านสวัสดิการได้จัดทำชุดสำหรับใส่บาตรจำหน่ายในวันกิจกรรมด้วยนะคะ ชุดละ 25 บาท  (5 ชุด 125 บาท) มีจำนวนจำกัด

แนวรักษ์โลก ใช้ถุงกระดาษ  ท่านที่สนใจสามารถสั่งจองได้ที่คุณวิชญาพร  (แว่น)