ขอเชิญชวนนิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตฯ เพื่อการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านบริหารเภสัชกิจ

ขอเชิญชวนนิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตฯ เพื่อการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านบริหารเภสัชกิจ ในวันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์ (Ms Teams )