ขอเชิญชวนนิสิตคณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วม SWU Pharmacy Job Fair

ขอเชิญชวนนิสิตคณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วม SWU Pharmacy Job Fair วันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. – 16.30 น. ณ ชั้น1 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์