ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตร่วมทำบุญ “วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่๙”

 ด้วยคณะเภสัชศาสตร์จะจัด “ทำบุญวันคลายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9”

ในวันอังคารที่ 3 ธ.ค.62 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารคณะเภสัชศาสตร์

กำหนดการดังนี้

07.20 – 08.15 น.  ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

08.15 – 08.30 น.  พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง จำนวน 5 รูป

08.30 – 08.40 น. พระสงฆ์ให้พร และเจริญน้ำพระพุทธมนต์

 ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม และ **เชิญชวนร่วมกันแต่งกายด้วยผ้าไทยค่ะ**