ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) หัวข้อ Getting started with AUN QA โดย รศ.ดร.กัญคดา อนุวงศ์

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) หัวข้อ Getting started with AUN QA โดย รศ.ดร.กัญคดา อนุวงศ์ วันศุกร์ที่ 10 ก.พ. 2566 เวลา 13.30-15.30น. ทาง MS Team