กิจกรรม Grad talk เส้นทางสู่เภสัชกร ต่างประเทศ ( ประเทศอังกฤษ) ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564

คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม Grad talk เส้นทางสู่เภสัชกร ต่างประเทศ ( ประเทศอังกฤษ) ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00-15.30 น. โดยมี ภญ.นาถฤดี โพธิวัฒน์ (Rxswu8) และภก.พุฒิพงศ์ เดชรัตน์ (Rxswu10) ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มศว ที่ทำงานในประเทศสหราชอาณาจักร มาให้ความรู้กับนิสิตคณะเภสัชศาสตร์