กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Online (จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสาขาเภสัชกรรมคลินิกและสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มศว)

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Online (จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสาขาเภสัชกรรมคลินิกและสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มศว)

หัวข้อบรรยาย

  • เวลา 12:00-12:30 น. เรื่อง “การจัดการความปวดอย่างมีประสิทธิภาพในร้านยา”
  • เวลา 12:30-13:30 น. เรื่อง “กรณีศึกษา : การจัดการความปวดอย่างมีประสิทธิภาพในร้านยา”

บรรยายโดย รศ.ดร.ภญสุวิมล  ยี่ภู่

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/98253421758?pwd=UHpWczJ1bW56MVBHU2ZxeUIrS1BLZz09
Meeting ID: 982 5342 1758
Passcode: 225993