สำหรับอาจารย์และบุคลากร

google apps for education

Google Drive

สำหรับให้อาจารย์และบุคลากร Download แบบฟอร์มและคู่มือของงานต่างๆในคณะเภสัชศาสตร์

Image Gallery

สำหรับให้อาจารย์และบุคลากร Download รูปภาพกิจกรรมต่างๆของคณะฯ

GAFE Mail

มศว เปิดให้บริการ Gmail ฟรีแบบไม่มีโฆษณาใช้งานได้ตลอดไป เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการติดต่อสื่อสาร ได้สะดวกยิ่งขึ้น

จองห้องเรียน Online

ระบบจองห้องเรียน Online สำหรับอาจารย์และบุคลากร

แจ้งซ่อมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

แจ้งซ่อมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ Online สำหรับอาจารย์และบุคลากร

แจ้งซ่อมเกี่ยวกับซ่อมบำรุงอาคารสถานที่

แจ้งซ่อมเกี่ยวกับซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ Online สำหรับอาจารย์และบุคลากร

templatepowerpoint

templatepowerpoint สำหรับคณาจารย์บุคลากรและนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มศว

CONNECT WITH US