คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

ถาม : วิชาเอกเภสัชกรรมอุตสาหการ กับวิชาเอกการบริบาลทางเภสัชกรรมแตกต่างกันอย่างไร

ตอบ : เป็นการเรียนโดยเน้นความชำนาญที่ต่างกันแต่เรียนวิชาพื้นฐานเพื่อการเป็นเภสัชกรเหมือนกัน โดยวิชาเอกเภสัชกรรมอุตสาหการเป็นการเรียนที่เน้นความชำนาญในการเภสัชภัณฑ์อย่างรอบด้าน แต่วิชาเอกการบริบาลเป็นการเรียนที่เน้นความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยเรื่องยาอย่างรอบด้าน

ถาม : ค่าธรรมเนียมการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มศว อัตราเท่าไหร่

ตอบ : อัตราเหมายจ่าย 45,000 บาท /ภาคเรียน เป็นเวลา 6 ปี

 

ถาม : ขอรายละเอียดคะแนนการสอบเข้า

เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

ปีการศึกษา 2566

TCAS รอบ 2 : วิชาเอกเภสัชกรรมอุตสาหการ      จำนวนรับรวม 4 คน

-โควตานักเรียนโรงเรียนสาธิต มศว (ปทุมวัน/ประสานมิตร/องครักษ์)  (2 คน)

-โควตานักเรียนโรงเรียนในจังหวัด นครนายก/ปราจีนบุรี/สระแก้ว  (2 คน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TCAS รอบ 3 : รับผ่าน กสพท    จำนวนรับรวม 40 คน

-วิชาเอกการบริบาลทางเภสัชกรรม (20)

-วิชาเอกเภสัชกรรมอุตสาหการ (20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TCAS รอบ 3 รับผ่าน Admission   จำนวนรับรวม 56 คน

-วิชาเอกการบริบาลทางเภสัชกรรม (10 คน)

-วิชาเอกเภสัชกรรมอุตสาหการ (46 คน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถาม : นักเรียนที่ไม่ใช่สายวิทย์ –คณิต สามารถสมัครเข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มศว ได้หรือไม่

ตอบ : ได้ ทั้งนี้ต้องมีคะแนนยื่นตามที่กำหนด

 

ถาม : กิจกรรม Open House มศว จัดช่วงเดือนไหน

ตอบ : ประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

 

ถาม : กิจกรรม ค่ายborn to be a pharmacist รับนิสิตระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มาเข้าค่ายที่คณะเภสัชศาสตร์ มศว ช่วงเดือนไหน

ตอบ  รับสมัครประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี สามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเพจสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มศว