ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Faculty of Pharmacy, Srinakharinwirot University

63  หมู่ 7  ถนนรังสิต-นครนายก  ตำบลองครักษ์  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก 26120

โทรศัพท์:  (037) 395094-5 ต่อ 21522-21523

โทรสาร:  (037) 395096