ขอเชิญร่วมเขียนคำอวยพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบรอบ 27 ปี