sekislar hot seks xxxx video porn sites rus porno porn videos video porno rusxxxporno xxx porno gratis video porno gratis

ช่องทางติดต่อสอบถาม, ชมเชย, เสนอแนะ, ร้องเรียน, เบาะแสการทุจริต

ระบบการรับข้อเสนอแนะ ปัญหา และข้อร้องเรียน

คณะเภสัชศาสตร์วางระบบการรับข้อเสนอแนะ ปัญหา และข้อร้องเรียน โดยมีช่องทางการรับ ประเด็น ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนและกรอบเวลาการจัดการ วิธีการบริหารจัดการตามระดับความสำคัญและผลกระทบอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิผล โดยกำหนดผู้ที่มีหน้ารับผิดชอบดำเนินการ และนำข้อร้องเรียนที่มีมูลเหตุมาปรับกระบวนการดำเนินการ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดซ้ำในอนาคต คณะทบทวนและปรับปรุงระบบการรับข้อเสนอแนะ ปัญหา และข้อร้องเรียน และสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

ช่องทางการรับข้อเสนอแนะ ปัญหา และข้อร้องเรียน

คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดช่องทางการรับข้อเสนอแนะ ปัญหา และข้อร้องเรียน ดังนี้

 1. ส่งเรื่องด้วยตนเองต่อผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ในวัน-เวลาทำการ
 2. ส่งเรื่องในตู้รับข้อเสนอแนะ ปัญหา และข้อร้องเรียน ที่ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์
 3. ส่งจดหมาย หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) ถึงผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง
 4. ส่งผ่านสายตรงคณบดี ที่หน้าเว็บไซต์คณะฯ

ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอแนะ ปัญหา ข้อร้องเรียน

  1. ต้องระบุรายละเอียด ดังนี้
   ชื่อ-นามสกุล เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อกลับเพื่อสอบถามรายละเอียดของข้อมูล ข้อเท็จจริง หลักฐานประกอบเพิ่มเติม รวมถึงการรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวกลับผู้เสนอ อีกทั้งเพื่อยืนยันว่าบุคคลนั้นมีตัวตนจริง มิได้สร้างเรื่องเพื่อกล่าวหาบุคคลอื่น (เบอร์โทรศัพท์/e-mail address) ทั้งนี้ ชื่อ-นามสกุล-ช่องทางการติดต่อกลับที่ให้ไว้จะไม่ถูกเปิดเผยและเก็บไว้เป็นความลับ
  2. เรื่องที่เสนอต้องเป็นเรื่องที่บุคคลนั้นได้รับความเดือดร้อน ความเสียหาย หรือเป็นเรื่องที่จะเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
  3. กรณีการส่งเรื่องต้องมีมูลเหตุ ข้อเท็จจริง หลักฐานประกอบ พฤติการณ์ของเรื่องที่เสนอ ปัญหาร้องเรียนอย่างชัดเจนว่า ได้รับความเดือดร้อน เสียหายอย่างไร ต้องการให้แก้ไข ดำเนินการอย่างไร เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองที่เสนอเรื่อง และ/หรือ แก่ส่วนรวม
  4. ต้องไม่เป็นข้อร้องเรียนที่เข้าลักษณะ ดังนี้
   – เรื่องร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์ (ไม่ระบุรายละเอียดตามข้อ 1-3)
   – เรื่องร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว
   – เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาล
   – เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
  5. ใช้ถ้อยคำสุภาพ

ขั้นตอนและกรอบเวลาการจัดการต่อข้อเสนอแนะ ปัญหา และข้อร้องเรียน

 1. รับเรื่องร้องเรียน และติดต่อกลับผู้ร้องเรียน ภายใน 24 ชั่วโมง (ในวัน-เวลาทำการ) ตามวิธีการบริหารจัดการข้อร้องเรียนจำแนกตามระดับความสำคัญและผลกระทบ
 2. รายงานตามลำดับสายงานต่อผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุด หรือภายใน 3 วัน (ในวัน-เวลาทำการ) หลังจากได้รับเรื่อง ขึ้นอยู่กับระดับความสำคัญและผลกระทบ
 3. ดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุด หรือภายใน 7 วัน (ในวัน-เวลาทำการ) หลังจากได้รับรายงานในข้อ 2 ขึ้นอยู่กับระดับความสำคัญ/ผลกระทบ และความยุ่งยากซับซ้อนของข้อร้องเรียน
 4. หาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง ป้องกัน ภายใน 15 วัน (ในวัน-เวลาทำการ) กรณีที่ต้องดำเนินการสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง ป้องกันให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน (ในวัน-เวลาทำการ) หลังจากการดำเนินการในข้อ 3 ทั้งนี้หากมีเหตุจำเป็นที่จะต้องมีการขยายเวลาออกไป ให้ขอขยายเวลาได้ครั้งละไม่เกิน 15 วัน (ในวัน-เวลาทำการ) แต่ไม่เกิน 2 ครั้ง ขึ้นอยู่กับความยุ่งยากซับซ้อนของข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน
 5. กรณีที่ตรวจพบหรือได้ทราบถึงการกระทำที่เข้าข่ายเป็นความผิดทางวินัยหรือความผิดทางจรรยาบรรณ ให้รายงานข้อเท็จจริงรวมทั้งเอกสารหลักฐานที่ปรากฎต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ เพื่อดำเนินการทางวินัยหรือจรรยาบรรณต่อไป ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2560 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2560
 6. สรุปผลการดำเนินการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน ภายใน 3-7 วัน (ในวัน-เวลาทำการ) หลังจากการดำเนินการในข้อ 4 แล้วเสร็จ

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

new sex video Indian Village Wife Sex With Boyfriend порно комиксы мама и сын Thick Latina Ass Carmela Clutch Fucked After Her Shower Busty Nurse Marley Brinx Does Handjob xxx bbw porn videos
xxx video xxxx indian porn bf porn
hd sex free porn videos new sex videos redwap http://khonkaen.spu.ac.th/files/ สล็อตเว็บตรง http://ibmcrp.ing.unlpam.edu.ar/admin/js/ https://echhata.odisha.gov.in/auth/vendor/data/ https://echhata.odisha.gov.in/division/icons/ https://www.autorizadorsegurodesempleo.cdmx.gob.mx/conf/ http://carf.boun.edu.tr/wp-includes/css/ http://carf.boun.edu.tr/wp-includes/fonts/ https://law.energy.go.th/web-upload/data/ https://law.energy.go.th/web-upload/config/ http://www.nucleoestudo.ufla.br/gen/wp-content/uploads/logs/ http://www.nucleoestudo.ufla.br/gen/wp-content/uploads/tmp/ https://tarefaslojas.damyller.com.br/qq/ https://tarefaslojas.damyller.com.br/img/ https://agri.kps.ku.ac.th/News/newsagri/NewsProc/ https://agri.kps.ku.ac.th/News/newsact/ActDoc/ https://fe.undef.edu.ar/wp-includes/Text/ https://fe.undef.edu.ar/wp-includes/fonts/
https://masterslot99.tumblr.com https://masterslot99-gacor.tumblr.com https://masterslot99-tergacor.tumblr.com https://masterslot99-maxwin.tumblr.com https://masterslot99-linkgacor.tumblr.com https://joker188-login.tumblr.com https://joker188-alt.tumblr.com https://joker188-daftar.tumblr.com https://joker188-maxwin.tumblr.com https://joker188-slot.tumblr.com https://macauslot188-gacorr.tumblr.com https://macauslot188-daftar.tumblr.com https://macauslot188-gacorku.tumblr.com https://macauslot188-maxwin.tumblr.com https://macauslot188-login.tumblr.com https://joker999-linkalt.tumblr.com https://joker999-altlink.tumblr.com https://joker999-maxwin.tumblr.com https://joker999-login.tumblr.com https://joker999-linkresmi.tumblr.com

joker188

macauslot188

crown138

mpo365

mpo111

mpo666

mposlot88

mpo234

qq8288

masterslot88

masterslot99

joker999

https://heylink.me/joker188gacor

https://linkin.bio/joker188

https://mez.ink/joker188gacor

https://bio.link/joker188

https://lnk.bio/joker188

https://lnkfi.re/joker188

https://simple.bio/joker188

https://heylink.me/macauslot188gacor

https://linkin.bio/macauslot188

https://mez.ink/macauslot188gacor

https://bio.link/macauslot188

https://lnk.bio/macauslot188

https://lnkfi.re/macauslot188

https://simple.bio/macauslot188

http://www.bba.ubru.ac.th/files/download/

http://sp2.go.th/sam/

https://amusementmasters.com/public/vendor/

https://old.jncasr.ac.in/mel/wp-includes/fonts/

http://khonkaen.spu.ac.th/lecturer/

http://pharmacy.swu.ac.th/wp-content/products/

https://100fund1000sook.worldvision.or.th/uat/upload/su/

https://bandothai.co.th/wp-includes/fonts/

https://www.apple-international-thailand.co.th/images/

http://www.fsh.mi.th/thaikitchen/tmp/

http://snk.crru.ac.th/testblog/assets/css/

https://www.warmeriville.fr/pano/tinymce4/filemanager/anam/

https://ferenda.unilibre.edu.co/wp-includes/js/

https://historico-ijas.jalisco.gob.mx/wp-includes/images/gif/

https://carandai.mg.gov.br/includes/

https://www.coa.sua.ac.tz/wp-content/fore/

https://vuonuom.tvu.edu.vn/wp-includes/js/

http://www.nucleoestudo.ufla.br/gen/wp-content/uploads/2021/05/

https://ctsv.huph.edu.vn/20years/wp-includes/sitemaps/

https://cuusinhvien.huph.edu.vn/includes/

http://www.bisak.bogazici.edu.tr/wp-content/uploads/2021/07/

https://gra.pwr.edu.pl/js/dom/

https://info.atad.vn/wp-content/plugins/header/

https://duhocngheuc.avt.edu.vn/wp-includes/fonts/

http://silpakornalumni.su.ac.th/layouts/plugins/

http://mukdahan.nfe.go.th/nfekam/capcha/

https://tributos.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br/bando/

https://oric.aiou.edu.pk/wp-content/uploads/2018/08/

https://sumait.ac.tz/webfonts/

https://reach.ccbenv.edu.co/wp-includes/fonts/

https://www.uttehuacan.edu.mx/web/js/gmaps/

https://cbo.gensantos.gov.ph/images/fone/

http://krhosp.moph.go.th/hcm/img/

https://info.atad.vn/wp-content/plugins/playoff

https://cuusinhvien.huph.edu.vn/modules/file

https://gra.pwr.edu.pl/wp-content/playoff

https://ctsv.huph.edu.vn/20years/wp-includes/php-compat/

http://www.nucleoestudo.ufla.br/gen/images/topo/

https://vuonuom.tvu.edu.vn//wp-admin/network/playoff

https://carandai.mg.gov.br/modules/playoff

https://historico-ijas.jalisco.gob.mx/wp-content/themes/upfront/scripts/playoff

https://ferenda.unilibre.edu.co/wp-content/upgrade/playoff

https://tahapkepuasan.unimap.edu.my/kpi/playoff

https://www.warmeriville.fr/pano/tinymce4/filemanager/img/playoff

http://snk.crru.ac.th/testblog/assets/img/playoff

http://www.fsh.mi.th/newhome/playoff

https://www.apple-international-thailand.co.th/chase/playoff

https://bandothai.co.th/wp-content/playoff

http://pharmacy.swu.ac.th/wp-content/languages/playoff

http://khonkaen.spu.ac.th/img/playoff

https://amusementmasters.com/storage/photos/shares1/share/playoff

https://makarony.pl/upload/slider/playoff

http://www.bba.ubru.ac.th/files/news_file/playoff

http://krhosp.moph.go.th/eappoint/playoff

https://cbo.gensantos.gov.ph/source/playoff

https://www.uttehuacan.edu.mx/web/tramites/playoff

ttps://reach.ccbenv.edu.co/wp-content/themes/playoff

ttps://sumait.ac.tz/assets/plugins/playoff

https://oric.aiou.edu.pk/wp-content/uploads/2017/07/playoff

http://mukdahan.nfe.go.th/nfekam/js/playoff

https://www.mmsu.edu.ph/storage/thumb/playoff

http://silpakornalumni.su.ac.th/modules/playoff

https://www.tasquillo.gob.mx/cli/playoff

https://duhocngheuc.avt.edu.vn/wp-includes/pomo/playoff

http://www.bba.ubru.ac.th/files/banner/masterslot99/

http://sp2.go.th/amssplus/css/masterslot99/

https://makarony.pl/upload/media/masterslot99/

https://amusementmasters.com/public/storage/wp-content/uploads/2020/masterslot99/

https://old.jncasr.ac.in/mel/wp-includes/office/masterslot99/

http://khonkaen.spu.ac.th/img/masterslot99/

http://pharmacy.swu.ac.th/wp-content/themes/masterslot99/

https://100fund1000sook.worldvision.or.th//ebc/masterslot99/

https://bandothai.co.th/wp-includes/css/masterslot99/

https://www.apple-international-thailand.co.th/js/masterslot99/

http://www.fsh.mi.th/thaikitchen/plugins/masterslot99/

http://snk.crru.ac.th/testblog/assets/plugins/masterslot99/

https://www.warmeriville.fr/pano/tinymce4/filemanager/source/masterslot99/

https://tahapkepuasan.unimap.edu.my/epi/masterslot99/

https://ferenda.unilibre.edu.co/wp-includes/images/masterslot99/

https://historico-ijas.jalisco.gob.mx/wp-includes/fonts/masterslot99/

https://carandai.mg.gov.br/media/media/masterslot99/

https://www.coa.sua.ac.tz/wp-admin/css/masterslot99/

https://vuonuom.tvu.edu.vn/wp-includes/images/masterslot99/

https://ctsv.huph.edu.vn/20years/wp-includes/masterslot99/

https://gra.pwr.edu.pl/wp-content/uploads/2023/masterslot99/

https://cuusinhvien.huph.edu.vn/includes/masterslot99/

https://suresoc.subredsuroccidente.gov.co/uploads/masterslot99/

http://www.bisak.bogazici.edu.tr/wp-content/uploads/2021/masterslot99/

https://info.atad.vn/wp-content/uploads/2023/masterslot99/

https://duhocngheuc.avt.edu.vn/wp-includes/images/masterslot99/

https://www.tasquillo.gob.mx/img/masterslot99/

http://silpakornalumni.su.ac.th/logs/masterslot99/

http://mukdahan.nfe.go.th/nfekam/js/masterslot99/

https://tributos.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br/masterslot99/

https://oric.aiou.edu.pk/wp-content/uploads/2020/02/masterslot99/

https://sumait.ac.tz/assets/js/masterslot99/

https://reach.ccbenv.edu.co/wp-includes/images/masterslot99/

https://www.uttehuacan.edu.mx/web/js/masterslot99/

https://cbo.gensantos.gov.ph/images/masterslot99/

http://krhosp.moph.go.th/hcm/user/masterslot99/

https://sp2.go.th/72020084/bebasberkarya/ https://old.jncasr.ac.in/mel/plugins/bebasberseni/ https://www.warmeriville.fr/pano/karyadewa/ https://historico-ijas.jalisco.gob.mx/wp-constancias/jargonku/ https://ctsv.huph.edu.vn/20years/wp-includes/MACAUSLOT188/ https://cuusinhvien.huph.edu.vn/dist/macauslot188gacor/ http://www.bisak.bogazici.edu.tr/wp-content/perkalianmaksimal/ https://info.atad.vn/wp-content/plugins/elementor/macauslot188terpercaya/ https://duhocngheuc.avt.edu.vn/wp-includes/fonts/macauslot188terbaik/ https://www.tasquillo.gob.mx/media/media/macauslot188best/ http://mukdahan.nfe.go.th/nfekam/css/macauslot188jp/ https://oric.aiou.edu.pk/wp-content/uploads/macauslot188pastijp/ https://sumait.ac.tz/assets/css/macauslot188gacorsekali/ https://reach.ccbenv.edu.co/wp-admin/js/macauslot188gg/ https://www.uttehuacan.edu.mx/web/macauslot188/ https://cbo.gensantos.gov.ph/source/macauslot188/ http://www.bba.ubru.ac.th/files/news_file/MACAUSLOT188/ http://khonkaen.spu.ac.th/img/MACAUSLOT188/ https://www.apple-international-thailand.co.th/macauslot188/ http://snk.crru.ac.th/testblog/assets/macauslot188/ https://ferenda.unilibre.edu.co/wp-content/languages/macauslot188/ https://carandai.mg.gov.br/cache/macauslot188/ https://www.coa.sua.ac.tz/wp-admin/images/macauslot188/ https://vuonuom.tvu.edu.vn/wp-admin/images/macauslot188/ https://gra.pwr.edu.pl/js/ALFA_DATA/ https://info.atad.vn/wp-content/cache/macauslot188/ http://silpakornalumni.su.ac.th/language/macauslot188/ https://tributos.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br/home/macauslot188/ https://www.uttehuacan.edu.mx/web/tramites/playoff/macauslot188/ http://krhosp.moph.go.th/hcm/barcode/macauslot188/ macauslot188 macauslot188 http://edoc.rtu.ac.th/mambots/editors/ http://amss.udonthani3.go.th/modules/bets/upload_files/auto/ http://www.bba.ubru.ac.th/files/logfile/auto/ https://old.jncasr.ac.in/mel/wp-includes/ALFA_DATA/auto/ http://pharmacy.swu.ac.th/wp-content/auto/ https://100fund1000sook.worldvision.or.th/ckeditor/auto/ https://www.apple-international-thailand.co.th/admin/auto/ http://snk.crru.ac.th/testblog/assets/auto/ https://www.warmeriville.fr/pano/tinymce4/auto/ https://ferenda.unilibre.edu.co/wp-admin/auto/ https://historico-ijas.jalisco.gob.mx/wp-content/languages/auto/ https://carandai.mg.gov.br/logs/ALFA_DATA/auto/ https://ctsv.huph.edu.vn/20years/wp-includes/css/auto/ https://gra.pwr.edu.pl/js/ALFA_DATA/auto/ https://cuusinhvien.huph.edu.vn/ALFA_DATA/auto/ https://suresoc.subredsuroccidente.gov.co/vendor/betspin88/auto/ http://www.bisak.bogazici.edu.tr//wp-content/uploads/auto/ https://duhocngheuc.avt.edu.vn/wp-includes/auto/ https://www.tasquillo.gob.mx/media/arisoft/auto/auto/ joker188 joker188 masterslot88 masterslot99 masterslot99 mpo111 mpo111 mposlot88 mposlot88 mpo365 mpo365 https://amss.udonthani3.go.th/modules/person/picture/data http://www.bba.ubru.ac.th/files/banner https://amusementmasters.com/storage/photos https://old.jncasr.ac.in/mel/wp-includes/js http://khonkaen.spu.ac.th/ECO113/week4 http://pharmacy.swu.ac.th/wp-includes/images https://100fund1000sook.worldvision.or.th/public https://bandothai.co.th/wp-includes/IXR https://www.apple-international-thailand.co.th/demos/sale http://www.fsh.mi.th/thaikitchen/logs/font http://snk.crru.ac.th/testblog/assets/plugins/source https://www.warmeriville.fr/pano/tinymce4/filemanager/lang/data https://ferenda.unilibre.edu.co/wp-includes/images https://historico-ijas.jalisco.gob.mx/wp-includes/images https://carandai.mg.gov.br/media/read https://www.coa.sua.ac.tz/wp-content/uploads/2019/09 http://www.nucleoestudo.ufla.br/gen/wp-content/uploads/data https://ctsv.huph.edu.vn/20years/wp-includes/images/media https://gra.pwr.edu.pl/stats/data https://cuusinhvien.huph.edu.vn/profiles https://suresoc.subredsuroccidente.gov.co/uploads/data http://www.bisak.bogazici.edu.tr/wp-content/uploads/2020/06 https://info.atad.vn/wp-content/upgrade https://duhocngheuc.avt.edu.vn/wp-includes/Requests https://www.tasquillo.gob.mx/media/editors http://lppm.abulyatama.ac.id/wp-includes/js/jcrop https://office.smkn1mas.sch.id/jurnal/temp http://silpakornalumni.su.ac.th/media/editors http://mukdahan.nfe.go.th/nfekam/css/index.php https://tributos.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br/nfse/data https://www.mmsu.edu.ph/storage/uploads https://sumait.ac.tz/assets https://reach.ccbenv.edu.co/wp-includes/images https://www.oar.ubu.ac.th/ubucws/plugins https://division.dwr.go.th/meet/js https://karateslovsport.sk/wp-includes/js https://www.scienceasia.org/pdfs https://www.mcrm.ru/images http://ugadm.ststephens.edu/wp-includes/js https://raff.ru.ac.th/wp-includes/fonts/ https://historiasparatodos.ucv.edu.pe/locale https://www.dwvs.cy.edu.tw/dwvs/img https://nuca2024.sat.psu.ac.th/pages/logo http://edoc.rtu.ac.th/mambots/editors http://lfh.poltekbangsby.ac.id/public/uploads https://afghantelegraph.com//wp-includes/widgets/ https://scolbert.bitweb1.nwtc.edu/past/Arsip/index.php https://notulen.tabanankab.go.id/public/photos/album/app/ http://soporte.usanjose.edu.co/public/one/ https://lppm.untidar.ac.id/wp-includes/pages/ https://kel-gilingan.surakarta.go.id/wp-includes/images/ http://datasets.americasbarometer.org/filestore/uploads/ https://wiki.amorc.org.br/wp-includes/fonts/ http://plus2hub.rf.gd/wp-includes/js/ https://bemkm.untidar.ac.id/wp-includes/js/crop/Arsip/ https://www.dsdmpu.gov.za/media/ https://pavg.veracruzmunicipio.gob.mx/css/ https://hoca.org https://pianotuningschool.org https://rmslot188ad.com