คณาจารย์ภาควิชาเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าศึกษาดูงานด้านสวนสมุนไพร ณ สวนสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณาจารย์ภาควิชาเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าศึกษาดูงานด้านสวนสมุนไพร ณ สวนสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 โดยมีทีมอาจารย์สาขาวิชาเภสัชเวทและบุคลากรสวนสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนรู้ความรู้ด้านสมุนไพร