โครงการอบรมการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมาคณะเภสัชฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้   ณ ห้องบรรยาย 306 คณะเภสัชศาสตร์ มศว

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *