ตัวแทนนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมงาน “เปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ ครั้งที่ 15 smst” วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ แอร์พอร์ตลิ้งค์มักกะสัน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *