คณะเภสัชศาสตร์ มศว ถวายเทียนพรรษา ณ วัดตุมภรณ์รังษี

คณะเภสัชศาสตร์ มศว ถวายเทียนพรรษา ณ วัดตุมภรณ์รังษี นครนายก ในวันศุกร์ที่ 30 มิ.ย.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *