ขอเชิญร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดตุมภรณ์รังษี นครนายก ในวันศุกร์ที่ 30 มิ.ย.60

ขอเชิญร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดตุมภรณ์รังษี นครนายก ในวันศุกร์ที่ 30 มิ.ย.60
ออกเดินทางเวลา 9.00 น. กำหนดการดังนี้
9.00               ออกเดินทางจากคณะ
10.00-10.30    พิธีถวายเทียน
11.00              เดินทางกลับคณะ
เพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมรถ กรุณาแจ้งชื่อที่นุ่น ภายในวันที่ 22 มิย.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *