ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตร่วมโครงการ “อาสาพัฒนาศาสนสถาน ณ วัดบ้านคลอง 30”

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ด้วยสำนักงานคณบดีจัดโครงการ “อาสาพัฒนาศาสนสถาน ณ วัดบ้านคลอง 30″
ในวันที่ 3 พ.ค.60 เป็นกิจกรรมทำความสะอาดวัด ทาสี เปลี่ยนหลอดไฟ ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ ห้องสำนักงานคณบดีชั้น 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *