ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ร่วมทำบุญเพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *