บทความงานวิจัยสู่สาธารณะ

  คลิบเผยแพร่ความรู้เรื่องการใช้ยาและสมุนไพรอย่างปลอดภัยในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

   infographic ความรู้เรื่องสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับประชาชน

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2559

      ปีการศึกษา 2558