การฝึกปฏิบัติงานในต่างประเทศ

ปีการศึกษา 2559

Universidade lusófona de humanidades e technologias, Lisbon, Portugal

 

 

Osaka University of Pharmaceutical Sciences, Osaka, Japan

 

ปีการศึกษา 2558

Universidade lusófona de humanidades e technologias, Lisbon, Portugal

 

Osaka University of Pharmaceutical Sciences, Osaka, Japan