การฝึกปฏิบัติงาน

การฝึกปฏิบัติงานที่ร้านยา

 

การฝึกปฏิบัติงานเยี่ยมบ้านร่วมกับรพ.องครักษ์