หลักสูตรเภสัชศาสตร์ โครงการร่วมระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและ School of Pharmacy, University of Nottingham, UK

หลักสูตรเภสัชศาสตร์ โครงการร่วมระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและ School of Pharmacy, University of Nottingham, UK เปิดรับสมัครเข้าเรียนได้แล้วจนถึงวันที่ 4 มิย 2562 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ ที่ www.admission@swu.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *