หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการร่วมระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร

สามารถดูรายละเอียดกำหนดการและสถานที่สอบฯ ตามเว็บไซต์ ด้านล่างนี้
http://admission.swu.ac.th/home.php

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *