นิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่สอง ไปศึกษาและทำกิจกรรมในสวนสมุนไพร

นิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่สอง ที่เรียนปฏิบัติการวิชาเภสัชเวท 1 ไปศึกษาและทำกิจกรรมในสวนสมุนไพร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *