อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรอาจารย์ เนื่องในวันสงกรานต์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มศว ได้จัดกิจกรรรมงานสงกรานต์ โดยมีอาจารย์ บุคลากร นิสิต ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรอาจารย์ ณ บริเวณลานระหว่างคณะเภสัชศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *