โครงการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทดลองที่ใช้ในการเรียนการสอน

คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตได้ร่วมถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ 9 รูป และร่วมทำบุญตักบาตร ในโครงการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทดลองที่ใช้ในการเรียนการสอน ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ อาคารคณะเภสัชศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *