โครงการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทดลองที่ใช้ในการเรียนการสอน

ด้วยสาขาชีวเภสัชศาสตร์จะจัดโครงการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทดลองที่ใช้ในการเรียนการสอน ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562  ณ ห้องพิพิธภัณฑ์  อาคารคณะเภสัชศาสตร์ 
กำหนดดังนี้
07.40  น. พระสงฆ์เดินทางถึงคณะเภสัชศาสตร์ มศว
07.40 – 08.10 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ 9 รูป และขอเชิญร่วมปล่อยพันธุ์ปลา บริเวณหน้าคณะ
08.10 – 08.30 น. พระสงฆ์รับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง
08.30 – 09.00 น. พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์  คณาจารย์และนิสิตถวายสังฆทานและกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทดลอง
09.00 น.  พระสงฆ์เดินทางกลับ
09.00 – 09.30 น. คณาจารย์และนิสิตรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน
ในการนี้จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการในวันดังกล่าว 
       

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *