เปิดรับสมัครเภสัชกรใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2561 ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา

คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

เปิดรับสมัครเภสัชกรใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2561ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 4 อัตรา ดังนี้

1. สังกัดสาขาเภสัชกรรมคลินิก จำนวน 3 อัตรา

   เป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

2. สังกัดสาขาเภสัชกรรมสังคม จำนวน 1 อัตรา

   เป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

                สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณสิรินทิพย์ โทร. 037-395094 ต่อ 21528 ในวันและเวลาราชการ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *