คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องใน “วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9”

เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องใน “วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9” ณ บริเวณโถงชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *