โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ผู้ปกครอง และทำสัญญาการเป็นนิสิตเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ผู้ปกครอง และทำสัญญาการเป็นนิสิตเภสัชศาสตร์ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รักษาการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานในงาน และกล่าวต้อนรับนิสิตและผู้ปกครอง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ฝูงชน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และฝูงชน

ในภาพอาจจะมี 13 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *