นิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่สอง ไปศึกษาและทำกิจกรรมในสวนสมุนไพร

นิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่สอง ที่เรียนปฏิบัติการวิชาเภสัชเวท 1 ไปศึกษาและทำกิจกรรมในสวนสมุนไพร

Continue reading


อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรอาจารย์ เนื่องในวันสงกรานต์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มศว ได้จัดกิจกรรรมงานสงกรานต์ โดยมีอาจารย์ บุคลากร นิสิต ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรอาจารย์ ณ บริเวณลานระหว่างคณะเภสัชศาสตร์

Continue reading


กำหนดการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการร่วมฯ นอตติงแฮม

กำหนดการ (นอตติงแฮม) (ประชาสัมพันธ์) กำหนดการทดสอบทัศนคติทางวิชาชีพ ยื่นเอกสารผลตรวจร่างกาย ผลการตรวจตาบอดสี และสอบสัมภาษณ์นิสิตใหม่ (หลักสูตรโครงการร่วมฯ นอตติงแฮม) ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์   วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 ** ขอให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้ ขั้นตอนการยื่นเอกสาร และทดสอบทัศนคติทางวิชาชีพ เวลา กิจกรรม ขั้นตอนที่ 1 เวลา 08.00  – 08.30 น. นักเรียนลงทะเบียนที่โต๊ะลงทะเบียน รับแฟ้มประวัติพร้อมกรอกประวัติลงในแฟ้มประวัติให้เรียบร้อย   ขั้นตอนที่ 2 เวลา 08.00 – 08.45 น. นักเรียนยื่นเอกสารผลตรวจ ได้แก่ 1.      ผลการตรวจตาบอดสี 2.      ผลการตรวจร่างกาย 3.      ผลอ่านฟิล์มเอกซเรย์ทรวงอก (ที่โต๊ะตรวจเอกสาร)   ขั้นตอนที่ 3 […]

Continue reading


Pharmacy Event 2019 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

คณะเภสัชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ 1. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันนำเสนอผลงานทางวิชาการ สาขาบริบาลเภสัชกรรม นางสาวนงชนก ศิริวัฒนสกุล นิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 นางสาวเพ็ญพิชญ์ ธิชากรณ์ นิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 2. รางวัลชมเชย การแข่งขันนำเสนอผลงานทางวิชาการ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ นางสาวธันยพัต ศิริเลิศพิทักษ์ นิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 นางสาวธิติญาภรณ์ ชูสุวรรณ์ นิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 ในงาน Pharmacy Event 2019 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Continue reading


Pharmacy Jobfair

คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม pharmacy jobfair ขึ้น เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 โดยภายในงานมีหน่วยงานจากโรงพยาบาล โรงงานและร้านยา เข้าร่วมออกบู้ธเพื่อรับสมัครงาน เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศ ให้กับนิสิตที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2561

Continue reading


โครงการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทดลองที่ใช้ในการเรียนการสอน

คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตได้ร่วมถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ 9 รูป และร่วมทำบุญตักบาตร ในโครงการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทดลองที่ใช้ในการเรียนการสอน ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ อาคารคณะเภสัชศาสตร์

Continue reading


คณาจารย์ บุลคลากรและนิสิต ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 คณาจารย์ บุลคลากร และนิสิต ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา บริเวณหน้าคณะเภสัชศาสตร์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทดลองที่ใช้ในการเรียนการสอน

Continue reading


โครงการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทดลองที่ใช้ในการเรียนการสอน

ด้วยสาขาชีวเภสัชศาสตร์จะจัดโครงการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทดลองที่ใช้ในการเรียนการสอน ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562  ณ ห้องพิพิธภัณฑ์  อาคารคณะเภสัชศาสตร์ กำหนดดังนี้07.40  น. พระสงฆ์เดินทางถึงคณะเภสัชศาสตร์ มศว07.40 – 08.10 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ 9 รูป และขอเชิญร่วมปล่อยพันธุ์ปลา บริเวณหน้าคณะ08.10 – 08.30 น. พระสงฆ์รับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง 08.30 – 09.00 น. พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์  คณาจารย์และนิสิตถวายสังฆทานและกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทดลอง09.00 น.  พระสงฆ์เดินทางกลับ09.00 – 09.30 น. คณาจารย์และนิสิตรับประทานอาหารเช้าร่วมกันในการนี้จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการในวันดังกล่าว         

Continue reading